Armas de Fogo - Imagens


REVÓLVERES


Taurus M85-.38 SPL Taurus M827-.38 SPL

Taurus M605CH-.357 Magnum Taurus M608

Colt Anaconda Taurus M689

 
Taurus .44  

 

PISTOLAS


Taurus PT138 Millennium  Taurus PT938

 Tauros PT92(Uso Militar)  Glock 28 

Walther PPK (arma do 007) Colt 1911A1(Uso Militar)

 

I
Luger 1902Luger 1902 cartridge counter

Luger

Tanfoglio 

FUZISAvtomat Kalashnikova 47(AK47)


FN FNC


SIG SAUER


AR-15
     

 

ESPINGARDAS


 Boito Era 2001

 

SUB-METRALHADORAS


 

 

 

FN P90  UZI